Search Engine Optimization (SEO) is een traject waarbij de vindbaarheid van de website in Google en andere zoekmachines wordt geoptimaliseerd. Bilancia Marketing Energy werkt in elk SEO traject volgens de SEOguru methode. Dit betreft een combinatie van technische website aanpassingen en tekst-inhoudelijke adviezen. De methode kent zeven stappen.

Stap 1: Zoekwoordanalyse
Stap 2: Concurrentieanalyse
Stap 3: Site architectuur
Stap 4: Technische aspecten website
Stap 5: Creatie van de content
Stap 6: Linkbuilding
Stap 7: Onderhoud

Stap 1: Zoekwoordanalyse

Bij de zoekwoordanalyse gaan we aan de slag met een aantal in overleg met de klant bepaalde zoekwoorden. Per onderdeel van het bedrijf of de dienstverlening zijn een aantal belangrijke zoekwoorden te erkennen waarop het bedrijf of de diensten gevonden moeten kunnen worden in Google en andere zoekmachines. Wij gaan kijken hoe vaak op deze zoekwoorden wordt gezocht en hoeveel concurrentie er op die zoekwoorden zit. Met andere woorden, op welke zoekwoorden en bijpassende synoniemen kun je beter gaan scoren? Die worden dan prominent verwerkt in de website. We beginnen met een nulmeting om te kijken hoe we er op het startpunt voor staan, om daarna te kunnen zien waar de verbeteringen zitten.

Stap 2: Concurrentieanalyse

Bij de concurrentieanalyse geeft de klant maximaal 4 concurrenten op waarvan wij de SEO kracht van hun websites gaan bepalen in verhouding tot de website van de klant. Op basis van een aantal website technische en SEO technische zaken kunnen wij zien hoe sterk SEO gericht de concurrenten zijn en waarop de site van de klant zich kan onderscheiden en verbeteren.

Stap 3: Site architectuur

Om maximaal van SEO te profiteren is het verstandig om de website vanaf het begin in te richten naar de zoekwoorden structuur, met andere woorden naar het zoekgedrag van de bezoekers. Bij bestaande websites kunnen op basis van SEO onderzoek veranderingen in de structuur en navigatie gunstig zijn voor een betere online vindbaarheid. Op basis van stap 1 en 2 geven wij gedetailleerd advies.

Stap 4: Technische aspecten website

Bij deze stap kijken wij samen met de website bouwer hoe de technische opbouw van de site aan de voorkant én aan de achterkant kan bijdragen aan maximale vindbaarheid. Daarvoor worden een aantal checks in het CMS gedaan, maar ook inhoudelijk het één en ander gecontroleerd. De snelheid van de website wordt ook onderzocht.

Stap 5: Creatie van de content

In deze fase wordt gewerkt aan het werkelijke opzetten dan wel aanpassen van de bestaande pagina’s. SEO is bedoeld om de website maximaal af te stemmen op de wensen van de klant. Door gebruik te maken van de opgebouwde kennis uit de eerste vier fasen, wordt een goede basis gelegd, maar de inhoud blijft absoluut belangrijk en moet relevant zijn voor de lezers. In overleg met de klant wordt in deze fase in eerste instantie alleen een advies gegeven over welke pagina’s hoe aangepast moeten zouden moeten worden. Het is ook mogelijk om dit herschrijven, hernoemen en herplaatsen door ons te laten doen.

Stap 6: Linkbuilding

De waarde van uw website wordt voor Google verhoogd, als er vanaf (belangrijke, relevante en veel bezochte websites) links worden gelegd naar uw website. Daarom is het interessant om te kijken naar de geoorloofde manieren om zogenaamde backlinks te krijgen. Daarbij is het wel van belang dat het om verschillende websites gaat die ook nog eens betrouwbaar geacht worden.

Stap 7: Onderhoud

SEO is geen eenmalige actie, maar vereist een regelmatige check op de situatie, op de website zelf en op hoe de pagina’s en zoekwoorden scoren. Mochten zich zaken voordoen, dan kan het nodig zijn om teksten aan te passen, nieuwe pagina’s te maken of linken toe te voegen of te verwijderen. Kortom: meten, leren en verbeteren. Bij onderhoud kijken wij op regelmatige basis wat er nodig is. Dat kan in de vorm van een abonnement op maandelijkse rapportages.

Meer weten over de SEOguru methode?

Neem vandaag nog contact met ons op. We leggen het in een persoonlijk gesprek graag verder uit.