Project omschrijving

In 2007 en in 2008 heeft Monique van Dam van Bilancia gewerkt als interim webmaster Sanquin. Binnen het bestaande CMS van de website zijn destijds al aanzienlijke verbeteringen aangebracht in het uiterlijk van de website van Sanquin Bloedvoorziening. Ook content management rondom het intranet van de organisatie behoorde tot de taken van de interim webmaster binnen de organisatie. De overgang naar de huidige nieuwe website op basis van een nieuw CMS is door een ander team van Sanquin medewerkers en externen tot stand gekomen.

Over sanquin

Sanquin Bloedvoorziening is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Daarnaast speelt Sanquin een belangrijke rol in de transfusiegeneeskunde. Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

Werkwijze

Na een hele korte inwerktijd zijn eerst openstaande zaken rondom wensen van verschillende afdelingen opgelost. Daarna is binnen Lotus Notes een verbeterslag gemaakt in nauw overleg met de technische afdelingen, in het uiterlijk van de diverse pagina’s en de navigatie. Vooral het toevoegen van meer beeldmateriaal op een consistente manier heeft destijds een groot verschil gemaakt. Op eenzelfde manier is toen ook het intranet aanzienlijk verbeterd en gebruikersvriendelijker gemaakt.