Project omschrijving

Het BoerenGilde is een groep melkveehouders die staan voor oude waarden in een nieuwe tijd. De BoerenGilde website moest dat duidelijk maken.